Bygglogistik

Almroths Express har lång erfarenhet inom logistik. För oss börjar logistiken långt innan byggstart vid ritbordet där vi planerar de mest optimala lösningarna.

.

Rätt sak

Almroths transporterar och bär endast in materialet som är aktuellt för byggarbetsplatsen. En transport samlastas med material från flera leverantörer.

Rätt plats

Almroths lossar och bär in materialet på anvisad plats.

Rätt kvantitet

Almroths transporterar och bär endast in den volym vilken är aktuell för produktionen.

Rätt tid

Almroths ansvarar för att materialet finns på plats och inburet på aviserade tider. Bygget ska få arbeta i fred, vi erbjuder våra tjänster även när bygget är stängt.

Mellanlagring hos Almroths

Många byggarbetsplatser har idag undermålig lagringsyta vilket innebär sämre förutsättningar till ett effektivt arbetsflöde då arbetsplatsen blir trångstyrd, många gånger tvingas samma material flyttas flertalet gånger för att skapa tillfälliga arbetsytor.

Mellanlagring hos Almroths express möjliggör till bättre arbetsförhållanden med ökade logistiska förutsättningar.

Ankomstkontroll

Upptäck transportskador och felaktiga leveranser

Säkerhet

  • Utebliven skadegörelse
  • Övervakning

Lokal

Ingen påverkan på material beroende på väderlek

WMS

  • Se ankomster, avgångar och lager
  • Boka material

Avfallshantering

I samband med våra leveranser till bygget erbjuder vi även avfallshantering, vilket betyder att överblivet byggmaterial och spill avlägsnas från arbetsplatsen.

Vill du veta mer om Almroths bygglogistik?

Klas Erikson

Transportchef

+46 (0)73 - 316 29 90
klas@almroths.se

Robert Hägerström

Transportledare

+46 (0)11 – 473 22 95
robert.hagerstrom@almroths.se