Almroths integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver i vilka syften Almroths samlar in och använder personuppgifter samt hur säkerhet, gallring och radering fungerar. Almroths värnar om din personliga integritet och policyn beskriver vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation) och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

GDPR ersätter från och med 2018-05-25 det som tidigare kallades för PUL-Personuppgiftslagen.

Genom att använda vår webbplats och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Almroths Express & Åkeri AB med organisationsnummer 556092 – 0182, nedan benämnt Almroths, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som företaget utför och ansvarar för att behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vilken typ av personuppgifter samlar Almroths in?

När du besöker Almroths webbplats kan du komma att lämna information om dig till oss. Vid en intresseanmälan för anställning fyller du i följande information:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV och Personligt brev

När du skickar in en offertförfrågan för Eget Förråd, Flytt eller Transporttjänster behöver vi nedan uppgifter för att kunna ge dig ett kostnadsförslag. Vid accepterad offert tas även personnummer för kreditupplysning.

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Från-adress och till-adress

Hur använder Almroths din information?

Almroths behandlar dina personuppgifter för att:

 • Kunna ta kontakt med kunder, kandidater och samarbetspartners
  – Förfrågningar och offerter
  – Ansökningar
 • Fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Vilken laglig grund stödjer vi oss på vid behandling av dina personuppgifter?

Almroths behandlar dina personuppgifter utifrån gällande dataskyddsförordning och med stöd av olika lagar såsom exempelvis bokföringslagen, arbetsrätten och arbetsmiljölagen, för att nämna några av de vanligaste lagarna som vi följer och förhåller oss till. Vi tillämpar även intresseavvägning i de fall vi anser detta vara befogat.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan komma att överföra och dela din information med tredje part. Vi är angelägna om att all sådan överföring och delning sker med beaktande av lämpliga åtgärder.

Din information kan även komma att delas med IT-medarbetare inom Almroths som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster.

I undantagsfall kan Almroths komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller om utlämnandet sker i syfte att skydda Almroths eller tredje part mot brott.

Var behandlas information om dig?

Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kan din information komma att överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Almroths leverantörer eller deras underleverantörer. Almroths kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Almroths arbetar aktivt med att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter i syfte att omfatta enbart de funktioner som använder sig av uppgifterna i ett uttalat och välmotiverat syfte. Åtkomsten styrs av bland annat behörighetsnivåer i våra system och uppdateras vid varje signifikant förändring i vår verksamhet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Almroths sparar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta Almroths för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas. Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du även vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen.

Vill du veta mer om hur Almroths behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss. Observera att Almroths enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten och inte uppgifter som finns hos myndigheter och andra företag.

Frågor?

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Almroths behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Almroths på telefon 011-368070 eller besök oss på Koppargatan 7, 602 23 Norrköping, Sverige alternativt kontakta oss via e-post: info@almroths.se.

Cookies

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator. Ofta handlar det om särskild information som tack vare cookies snabbt kan återläsas nästa gång du besöker hemsidan (beroende på cookiens livslängd).

Nödvändiga Cookies

Nödvändiga cookies behövs för att du ska kunna använda vår webbplats på ett optimalt sätt. Dessa raderas när du stänger din webbläsare. De nödvändiga cookies vi använder på vår webbplats är:

Inställningar för cookies

För att du ska slippa göra inställningen för cookies varje gång du besöker vår webbplats, sparar vi dina preferenser i en cookie. Ingen övrig information om dig sparas i denna cookie.

Funktionella cookies

Cookies som används för webbanalys kan spara information om ditt användande av webbplatsen. Denna data är anonym, och används för att vi ska kunna mäta prestanda för att förbättra din upplevelse. De cookies för webbanalys som används på vår webbplats är:

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, vilket är en tjänst för webbanalys tillhandahållen av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Om du godkänner att cookies lagras kommer Google att samla information om hur du använder webbplatsen, i form av till exempel vilka sidor du besökt, vilka språkinställningar du har, ditt operativsystem m.m. Datan som samlas in är anonym för oss och används enbart i statistiskt syfte.