Sponsring

Syftet med sponsring för Almroths är att tillföra mervärde och samtidigt stärka vårt varumärke genom att stödja initiativ som överensstämmer med vår verksamhet och vår syn på samhället.

Vi ser långsiktighet och ansvarstagande som en förutsättning för båda parter.

Almroths samarbetar med föreningar och organisationer inom områden som hållbarhet, säkerhet och ett aktivt liv.

Almroths sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller aktiviteter som kan skada människor och djur.