Tredjepartslogistik

Tredjepartslogistik (förkortat 3PL eller TPL) är en form av logistik-outsourcing av verksamheten. Alltså att vi som tredjepart övertar vissa eller alla logistiska funktioner.

.

Tredjepartslogistik (3PL) är en starkt växande bransch

Behovet för 3PL-logistik växer i takt med att fler och fler företag förstår fördelarna med det. Denna tillväxt tog ordentlig fart på 1990- talet, och fortsätter växa in på 2000-talet. Detta syns inte minst på att antalet specialister inom olika delar av tredjepartslogistik ökar. Den allra största tillväxten syns inom e-handel.

Tredjepartslogistik hos Almroths innebär att vi tar hand om logistikfunktionen mellan dig, som säljare, och era kunder för att ni ska kunna spara tid och fokusera på er kärnverksamhet.

E-handel

Anlitar ni Almroths får ni mer tid och kraft till att utveckla kärnverksamheten – era affärer. Ett samarbete med Almroths leder till besparingar i verksamheten.

Industri och grossist

Genom att anlita en tredje part för lagerhållning, transportledning och distribution kan fokus läggas på kärnverksamheten.

Fördelar med tredjepartslogistik

Vi tar hand om logistikfunktionen mellan dig som säljare och era kunder för att ni ska kunna spara tid och fokusera på kärnverksamheten.

Med tredjepartslogistik kan du få lagerutrymme till ett lägre pris i och med att du delar utrymme med flera andra företag. Du betalar endast för den yta du använder och när du har produkter i hantering. Ett samarbete med Almroths ger också en trygg och långsiktig ekonomi där du slipper överraskande kostnader.

Med Almroths får ni får ni ta del av all vår specialiserade expertis och kunskap som vi samlat på oss sedan vi började vår verksamhet 1930. Vårt mål är alltid att bygga tillförlitliga, långsiktiga och effektiva samarbeten med våra kunder. Vi ska alltid finnas till hands när du behöver hjälp.

En stor fördel med att lägga ut din logistik är att du, som säljare och producent, då kan lägga all din kraft på din huvudsakliga kärnverksamhet. Med ett bra tredjepartslogistik-samarbete slipper du fundera på förvaring och frakt, och kan istället lägga all din kraft och all ditt fokus på produkt och sälj.

Norrköping ligger i Sveriges logistiska mitt och har ett optimalt demografiskt läge. Här finns alla transportslag att tillgå: väg/tåg/båt/flyg och ledande logistikutbildningar på universitetsnivå. Vi har valt detta optimala läge för att kunna erbjuda kreativa och effektiva tredjepartslogistiska lösningar för alla typer av flöden.

För allra bästa service och trygghet integreras vårt lagersystem (WMS) med ert affärssystem eller webbplattform. Almroths tredjepartslogistik innebär att vi tar hand om logistikfunktionen mellan dig, som säljare, och era kunder för att ni ska kunna spara tid och fokusera på er kärnverksamheten. Utöver tredjepartslogistik erbjuder vi även Tullager, Projektlagring, Lagerlogistik och möjlighet till Nattfack.

Vår målsättning är att skapa långsiktiga affärsrelationer med en nära personlig relation, där vi strävar efter att båda parter ska utvecklas och växa tillsammans. Vi har både ett gediget miljöfokus, där vi aktivt väljer de lösningar som påverkar miljön minst. Men även en hög flexibilitet i prissättningsmodeller, för att ni som kund ska få ett pris som passar just er.

Våra lokaler erbjuder toppmodern och trygg förvaring med god tillgänglighet för ankommande och utgående gods. Det är lika viktigt för oss, som för dig, att dina saker är i tryggt förvar. Lokalerna är tempererade och vi har lagt stor vikt vid att de är rena och torra. Våra lokaler är videoövervakade med inspelning dygnet runt, alla dagar i veckan. Gården är inhägnad med staket och det sker nattlig rondering med väktare. Inbrottslarmen är kopplade till väktarbolaget och brandlarmen till brandförsvaret, skyddsklass 2.

  • ISPM 15 godkända för att bygga och reparera träemballage (E7344)
  • Ongoing, webbaserat lagersystem (WMS)
  • Källsortering av emballage och avfall
  • Använder ett kvalité-, miljö- och trafiksäkerhetssystem baserat på ISO 9000 och 14001 standarder

Vill du veta mer om 3PL?

Carl Svensson

VD

+ 46 (0)11 - 36 80 71
carl@almroths.se

Emil Swenson

Logistikchef e-handel

+46 (0)11 – 36 80 76
emil@almroths.se