Nyheter

Almroths överlåter sin flyttverksamhet till Stjärnexpressen from 1:e mars

Flytt är inte längre än kärnverksamhet för Almroths och då känns det bra att Stjärnexpressen med lång och gedigen erfarenhet tar vid.

Förfrågningar om flytt skickas till

011 – 12 80 47
Info@stjarnexpressen.se
www.stjarnexpressen.se