Om Almroths

Almroths är specialiserade på logistiktjänster med syfte att koppla ihop service-, lager- och transporttjänster för näringslivet, offentlig sektor och privatpersoner.

Almroths grundades 1930 och har, sedan nuvarande ägaren tillträdde 1998, utvecklats från en mer renodlad flytt- och transportfirma till dagens breda logistikföretag. Idag erbjuds fortfarande flytt- och distributionstransporter men de har kompletterats med tredjepartslogistik och andra logistiska tjänster.

.

För kreativ service och logistik

Almroths har för sin strävan att utvecklas och förbättras blivit belönade med pris av DI som ett av Sveriges gasellföretag år 2012, 2013 och 2014. Att vara ett gasellföretag innebär bland annat att Almroths har fördubblat sin omsättningen under en treårsperiod och samtidigt haft ett positivt rörelseresultat. Almroths fick även priset som årets tillväxtföretag i Norrköping 2014.

Företagets geografiska huvudområde omfattar Östergötland och södra Södermanland, men vi tar oss även an uppdrag över hela världen.

 

Almroths har ett kvalité – Miljö – Trafiksäkerhetssystem. Systemet revideras 1 gång per år av auktoriserad revisor och bygger på ISO 9002 och 14001 standarder samt Svenska Åkeriföretags Trafiksäkerhetsprogram. Vi bedriver även IQ projekt nr 672.

certifikat för ISO, AEO och IQ
34 fordon
Av olika typ och storlek samt 6 släp
78000 kvm
Totalt i lagerlokaler och lagerhallar
155 anställda
Och vid behov tillkommer extra personal

Våra värderingar

Kommunikation

 • Vi ska sträva efter en ärlig dialog med högt i tak
 • Prata med människor snarare än om dem
 • Ta reda på och lyssna på andras åsikter
 • Framför dina åsikter på ett konstruktivt sätt
 • Rättvisa, öppenhet och respekt

Erkännande

 • Att ständigt visa intresse för varje medarbetare och deras prestationer, både faktiska och potentiella.
 • Fira framgångar
 • Visa äkta intresse för andra människor
 • Ge lämpliga och konstruktiva kommentarer om andras prestationer, både faktiska och potentiella

Utveckling och tillväxt

 • Att genom reflektion verka för ständiga förbättringar och utveckling för företaget och medarbetarnas bästa.
 • Lär och dela med dig av erfarenheter och misstag
 • Se och förstå helheten
 • Se bortom horisonten och våga anta utmaningen
 • Tänk positivt
 • Använda möjligheterna som ett samarbete ger

Förtroende

 • Att förlita sig på att varje medarbetare säger och handlar för Almroths bästa.
 • Delegera befogenheter till lämplig nivå
 • Behåll ansvaret för delegerat arbete
 • Uppfyll förväntningarna på din roll
 • Respektera överenskommelser

För kreativ service och logistik

Almroths är specialiserade på logistiktjänster med syfte att koppla ihop service-, lager- och transporttjänster för näringslivet, offentlig sektor och privatpersoner.