Om Almroths

Vi skapar en sömlös samordning mellan tjänster för våra kunders varierande logistikbehov – digitalt och hållbart. Vi kallar det Connected Logistics.

Vi ser oss som ett innovativt företag där kundernas sug efter en kombination av olika tjänster vi kan fläta samman till en helhet, driver oss framåt och får oss att testa nya lösningar. Detta i kombination med stabil kompetens och sund finansiell ställning ger oss en stark ryggrad och lust att hela tiden våga utvecklas.
För att vi skall kunna utvecklas och vara så innovativa som möjligt behöver vi ha kunder som också är drivna och nyfikna.
Initialt sitter vi alltid ned med potentiella kunder och går igenom deras produkter, försäljning, flöden, värderingar, hållbarhet och IT-system för att se om vi passar bra ihop. Vi måste alltid tro på våra kunders produkter. Då blir både vi och våra kunder lönsamma och kan utvecklas.

Almroths har sitt säte i Norrköping och är specialiserade på logistik i vid bemärkelse och kan erbjuda näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner allt inom spedition-,
service-, lager- och transporttjänster.

Almroths som grundades 1930, har sedan nuvarande ägarfamiljen tillträdde 1998 genom expansion av egen verksamhet och förvärv, utvecklats från en mer renodlad flytt- och transportfirma till dagens breda logistikföretag.

För närvarande disponerar Almroths dryga 80 000 kvadratmeter lageryta för inre och yttre lagring.

Kunderna utgörs både av traditionella industrikunder men, sedan uppstarten 2014, utgör e-handelskunder som valt Almroths och Norrköping den större delen av verksamheten.

Bolaget präglas av en stark kultur med värderingar där ledorden är kommunikation, förtroende, erkännande och utveckling – tillväxt. Något som lett till att vi mottagit diverse olika priser och utmärkelser genom åren.