Kamerabevakning

Namn på personuppgiftsansvarig (och om tillämpligt dennes företrädare)
Almroths Express & Åkeri AB

Kontaktuppgifter, inklusive kontaktuppgifter till eventuellt dataskyddsombud
Almroths Express & Åkeri AB
Koppargatan 7
602 23 Norrköping
www.almroths.se
+46 (0)11 – 36 80 70

Information om den behandling som har störst konsekvenser för den registrerade, till exempel lagringstid av inspelat material, överföring eller publicering av bevakningsmaterial till tredje part
Vi lagrar material i fjorton (14) dagar.

Ändamål med kamerabevakningen
Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.

Registrerades rättigheter
Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.