Information till leverantörer

På denna sida finns viktig information till dig som är leverantör till Almroths.

Regler för leverantörsfakturor​

Vi har bytt skanningspartner för våra leverantörsfakturor. Vi har som målsättning att ersätta så många som möjligt av dagens pappersfakturor med e-fakturor och kravställer därför att få fakturorna från er i det format samt ordning som presenteras nedan.

E-faktura

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor ber vi er kontakta den VAN-operatör ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan:

GLNnr: 7365560920186
VAN-operatör: Inexchange
Orgnr: 556092-0182
Momsregnr: SE556092018201
Frågor ställs till support@inexchange.se

PDF-faktura via mail

Skickas till SE-5560920182@pdf.scancloud.se

Obs! Endast en faktura per PDF-fil.

Pappersfaktura till adress

Almroths Express & Åkeri AB
Box 141
60103 Norrköping

Rutiner för leverantörer

Som vår leverantör ber vi er följa rutinerna som listas här.

Referens på alla fakturor

För att kunna hantera era fakturor måste referens (namn på beställare) alltid finnas med i fakturahuvudet. Det ska stå under ”Er referens”, detta för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalningen.

 

Betalningsvillkor

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor, om inte annat avtalats.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej.

Dröjsmålsränta accepteras endast enl räntelagen, dvs + 8%.

Har du några frågor?

Ekonomichef
Ekonomichef

Patrik Svensson

+46 (0)70 – 888 04 85
patrik.svensson@almroths.se

Löneadministratör
Löneadministratör

Mari Svensson Lindgren

+46 (0)11 – 473 58 01
mari@almroths.se