Våra värderingar

Erkännande

 • Att ständigt visa intresse för varje medarbetare och deras prestationer, både faktiska och potentiella.
 • Fira framgångar!
 • Visa äkta intresse för andra människor.
 • Ge lämpliga och konstruktiva kommentarer om andras prestationer, både faktiska och potentiella.

Kommunikation

 • Vi ska sträva efter en ärlig dialog med högt i tak.
 • Prata med människor snarare än om dem.
 • Ta reda på och lyssna på andras åsikter.
 • Framför dina åsikter på ett konstruktivt sätt.
 • Rättvisa, öppenhet och respekt.

Utveckling och tillväxt

 • Att genom reflektion verka för ständiga förbättringar
  och utveckling för företaget och medarbetarnas bästa.
 • Lär och dela med dig av erfarenheter och misstag.
 • Se och förstå helheten.
 • Se bortom horisonten och våga anta utmaningen.
 • Tänk positivt.
 • Använda möjligheterna som ett samarbete ger.

Förtroende

 • Att förlita sig på att varje medarbetare säger och handlar för Almroths bästa.
 • Delegera befogenheter till lämplig nivå.
 • Behåll ansvaret för delegerat arbete.
 • Uppfyll förväntningarna på din roll.
 • Respektera överenskommelse.